Banvecad

Bán bản vẽ CAD ngành kiến trúc xây dựng


Hot-line: 0396 39 36 31

Bản vẽ D25

Khách sạn quốc tế WestLakeGiá

60,000 đ

Có 2 cách mua

  • Mua thanh toán chuyển khoản tại Việt Nam: liên hệ 0396.39.36.31
  • Mua trực tiếp trên cổng thanh toán Gumroad bằng thẻ tín dụng hoặc Paypal: Nhấn vào đây

Chủ đầu tư

Westlake International Company

Đơn vị TVTK

KTS Kozo Yamamoto & CS

Chi tiết

Khách sạn do một công ty của Nhật thiết kế. Bao gồm các mặt bằng phần trần và điện chiếu sáng, cùng một vài chi tiết kỹ thuật khác. Bản vẽ rất chi tiết và theo chuẩn quốc tế.

Danh mục bản vẽ AutoCAD

Xem toàn bộ bản vẽ

CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI, KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG