Banvecad

Bán bản vẽ CAD ngành kiến trúc xây dựng


Hot-line: 0396 39 36 31

Bản vẽ D179

Khách sạn du lịch công đoàn Bãi Cháy, Hạ LongGiá

60,000 đ

Có 2 cách mua

  • Mua thanh toán chuyển khoản tại Việt Nam: liên hệ 0396.39.36.31
  • Mua trực tiếp trên cổng thanh toán Gumroad bằng thẻ tín dụng hoặc Paypal: Nhấn vào đây

Chủ đầu tư

Khách sạn du lịch công đoàn Bãi Cháy

Đơn vị TVTK

Công ty tư vấn XDDD VN VNCC - Bộ XD

Chi tiết

Bao gồm hồ sơ phần kiến trúc (mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt) và Hồ sơ phần mạng điện thoại và mạng TV bao gồm các bản vẽ: sơ đồ nguyên lý hệ thống, mặt bằng mạng điện thoại và mạng TV tổng thể từng tầng của khách sạn, mặt bằng chi tiết từng phòng ở điển hình

Danh mục bản vẽ AutoCAD

Xem toàn bộ bản vẽ

CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI, KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG