Banvecad

Bán bản vẽ CAD ngành kiến trúc xây dựng


Hot-line: 0396 39 36 31

Bản vẽ D247

Quy hoạch điều chỉnh khu nhà ở di dân Dịch Vọng Cầu GiấyGiá

40,000 đ

Có 2 cách mua

  • Mua thanh toán chuyển khoản tại Việt Nam: liên hệ 0396.39.36.31
  • Mua trực tiếp trên cổng thanh toán Gumroad bằng thẻ tín dụng hoặc Paypal: Nhấn vào đây

Chủ đầu tư

BQL dự án quận Cầu Giấy

Đơn vị TVTK

Cty tư vấn kiến trúc đô thị HN UAC

Chi tiết

Bao gồm các bản vẽ: QH giao thông, QH cấp nước, QH thoát nước mưa, MB tuy nen

Danh mục bản vẽ AutoCAD

Xem toàn bộ bản vẽ

CÔNG TRÌNH QUY HOẠCH