Banvecad

Bán bản vẽ CAD ngành kiến trúc xây dựng


Hot-line: 0396 39 36 31

Bản vẽ D54

QH hiện trạng xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm HN



Giá

20,000 đ

Có 2 cách mua

  • Mua thanh toán chuyển khoản tại Việt Nam: liên hệ 0396.39.36.31
  • Mua trực tiếp trên cổng thanh toán Gumroad bằng thẻ tín dụng hoặc Paypal: Nhấn vào đây

Chủ đầu tư

N/a

Đơn vị TVTK

Sở địa chính HN

Chi tiết

Bao gồm bản vẽ CAD mặt bằng quy hoạch hiện trạng xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, HN của Sở địa chính HN

Danh mục bản vẽ AutoCAD

Xem toàn bộ bản vẽ

CÔNG TRÌNH QUY HOẠCH