Banvecad

Bán bản vẽ CAD ngành kiến trúc xây dựng


Hot-line: 0396 39 36 31

Bản vẽ D112

Hạng mục đường dạo dọc sông Đáy, dự án đầu tư XD hạ tầng KDL Bến Thủy, BX đi chùa Hương, Ngũ Động Sơn, Hang LuồnGiá

100,000 đ

Có 2 cách mua

  • Mua thanh toán chuyển khoản tại Việt Nam: liên hệ 0396.39.36.31
  • Mua trực tiếp trên cổng thanh toán Gumroad bằng thẻ tín dụng hoặc Paypal: Nhấn vào đây

Chủ đầu tư

Sở TM-DL Hà Nam

Đơn vị TVTK

Cty tư vấn XDDD VN - Bộ XD

Chi tiết

Bao gồm các bản vẽ: MB bố trí cóc, MB mái taluy kè, trắc ngang điển hình và các mặt trắc ngang trên toàn tuyến đường

Danh mục bản vẽ AutoCAD

Xem toàn bộ bản vẽ

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG