Banvecad

Bán bản vẽ CAD ngành kiến trúc xây dựng


Hot-line: 0396 39 36 31

Bản vẽ D271

Trường PTDL bán trú Văn Hiến, Đầm Trấu, HNGiá

60,000 đ

Có 2 cách mua

  • Mua thanh toán chuyển khoản tại Việt Nam: liên hệ 0396.39.36.31
  • Mua trực tiếp trên cổng thanh toán Gumroad bằng thẻ tín dụng hoặc Paypal: Nhấn vào đây

Chủ đầu tư

Tổng cty đầu tư phát triển nhà HN

Đơn vị TVTK

Công ty tư vấn XDDD VN VNCC - Bộ XD

Chi tiết

Bao gồm các hồ sơ phần điện chiếu sáng chi tiết khối nhà hiệu bộ và hồ sơ phần cấp thoát nước chi tiết các khối nhà H1-H2-H3

Danh mục bản vẽ AutoCAD

Xem toàn bộ bản vẽ

CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC, VĂN HÓA