Banvecad

Bán bản vẽ CAD ngành kiến trúc xây dựng


Hot-line: 0396 39 36 31

Bản vẽ D43

Thư viện khoa học tổng hợp tỉnh Vĩnh PhúcGiá

160,000 đ

Có 2 cách mua

  • Mua thanh toán chuyển khoản tại Việt Nam: liên hệ 0396.39.36.31
  • Mua trực tiếp trên cổng thanh toán Gumroad bằng thẻ tín dụng hoặc Paypal: Nhấn vào đây

Chủ đầu tư

UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Đơn vị TVTK

Viện nghiên cứu kiến trúc

Chi tiết

Bao gồm bản vẽ tổng mặt bằng và bản vẽ chi tiết hạng mục công trình chính: tòa nhà thư viện với diện tích 37x39m, cao 03 tầng và 01 tầng áp mái. Gồm đầy đủ hồ sơ kiến trúc triển khai MB, MĐ, MC, hồ sơ kết cấu, cấp thoát nước và các chi tiết kỹ thuật.

Danh mục bản vẽ AutoCAD

Xem toàn bộ bản vẽ

CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC, VĂN HÓA