Banvecad

Bán bản vẽ CAD ngành kiến trúc xây dựng


Hot-line: 0396 39 36 31

Bản vẽ D113

Phần cấp thoát nước khu đào tạo, huấn luyện, hội thảo Suối HaiGiá

60,000 đ

Có 2 cách mua

  • Mua thanh toán chuyển khoản tại Việt Nam: liên hệ 0396.39.36.31
  • Mua trực tiếp trên cổng thanh toán Gumroad bằng thẻ tín dụng hoặc Paypal: Nhấn vào đây

Chủ đầu tư

Cty Điện lực HN

Đơn vị TVTK

Cty tư vấn ĐTPT&XD - Bộ Công Nghiệp

Chi tiết

Bao gồm các bản vẽ phần cấp nước (tổng mặt bằng mạng lưới cấp nước, cắt dọc các tuyến ống cấp nước, các chi tiết trong mạng lưới cấp nước, liệt kê chi tiết), phần thoát nước (tổng mặt bằng mạng lưới thoát nước, cắt dọc các tuyến ống thoát nước, các chi tiết trong mạng lưới thoát nước, liệt kê chi tiết), các công trình bể chứa (kết cấu bể chứa, bể lắng, bể lọc, bể xử lý nước thải, trạm xử lý nước thải, giếng thu nước, téc nước 2m3, sơ đồ nguyên lý, các chi tiết, thống kê thép…)

Danh mục bản vẽ AutoCAD

Xem toàn bộ bản vẽ

CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC, VĂN HÓA