Banvecad

Bán bản vẽ CAD ngành kiến trúc xây dựng


Hot-line: 0396 39 36 31

Bản vẽ D314

Nhà thư viện, trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thương mại, Phú Lâm, Thanh Oai, Hà TâyGiá

20,000 đ

Có 2 cách mua

  • Mua thanh toán chuyển khoản tại Việt Nam: liên hệ 0396.39.36.31
  • Mua trực tiếp trên cổng thanh toán Gumroad bằng thẻ tín dụng hoặc Paypal: Nhấn vào đây

Chủ đầu tư

Trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thương mại, Phú Lâm, Thanh Oai, Hà Tây

Đơn vị TVTK

Công ty tư vấn XDDD VN VNCC - Bộ XD

Chi tiết

Bao gồm các hồ sơ phần điện chiếu sáng chi tiết

Danh mục bản vẽ AutoCAD

Xem toàn bộ bản vẽ

CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC, VĂN HÓA