Banvecad

Bán bản vẽ CAD ngành kiến trúc xây dựng


Hot-line: 0396 39 36 31

Bản vẽ D215

Nhà thí nghiệm trường ĐHXDGiá

60,000 đ

Có 2 cách mua

  • Mua thanh toán chuyển khoản tại Việt Nam: liên hệ 0396.39.36.31
  • Mua trực tiếp trên cổng thanh toán Gumroad bằng thẻ tín dụng hoặc Paypal: Nhấn vào đây

Chủ đầu tư

Trường ĐHXD

Đơn vị TVTK

Công ty tư vấn XDDD VN VNCC - Bộ XD

Chi tiết

Bao gồm hồ sơ phần cấp thoát nước với đầy đủ các bản vẽ: mặt bằng cấp thoát nước các tầng, sơ đồ không gian, thống kê vật tư…

Danh mục bản vẽ AutoCAD

Xem toàn bộ bản vẽ

CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC, VĂN HÓA