Banvecad

Bán bản vẽ CAD ngành kiến trúc xây dựng


Hot-line: 0396 39 36 31

Bản vẽ D313

Nhà ký túc xá sinh viên, trường trung học kinh tế kỹ thuật bán công, Dương Xá, Gia Lâm, HNGiá

20,000 đ

Có 2 cách mua

  • Mua thanh toán chuyển khoản tại Việt Nam: liên hệ 0396.39.36.31
  • Mua trực tiếp trên cổng thanh toán Gumroad bằng thẻ tín dụng hoặc Paypal: Nhấn vào đây

Chủ đầu tư

Trường trung học kinh tế kỹ thuật bán công, Dương Xá, Gia Lâm, HN

Đơn vị TVTK

Công ty tư vấn XDDD VN VNCC - Bộ XD

Chi tiết

Bao gồm các hồ sơ phần điện chiếu sáng chi tiết

Danh mục bản vẽ AutoCAD

Xem toàn bộ bản vẽ

CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC, VĂN HÓA