Banvecad

Bán bản vẽ CAD ngành kiến trúc xây dựng


Hot-line: 0396 39 36 31

Bản vẽ D35

Nhà hội trường, trường bồi dưỡng chính trị huyện Lâm Thao



Giá

160,000 đ

Có 2 cách mua

  • Mua thanh toán chuyển khoản tại Việt Nam: liên hệ 0396.39.36.31
  • Mua trực tiếp trên cổng thanh toán Gumroad bằng thẻ tín dụng hoặc Paypal: Nhấn vào đây

Chủ đầu tư

Trường bồi dưỡng chính trị huyện Lâm Thao

Đơn vị TVTK

ĐH Kiến trúc HN

Chi tiết

Nhà hội trường diện tích khoảng 14.5 x 22m, cao 01 tầng (khoảng 7.5m). Bản vẽ bao gồm hồ sơ kiến trúc MB, MĐ, MC và hồ sơ chi tiết cấu tạo triển khai.

Danh mục bản vẽ AutoCAD

Xem toàn bộ bản vẽ

CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC, VĂN HÓA