Banvecad

Bán bản vẽ CAD ngành kiến trúc xây dựng


Hot-line: 0396 39 36 31

Bản vẽ D117

Nhà hành chính trường dạy nghề kỹ thuật Việt Đức, Hà TĩnhGiá

120,000 đ

Có 2 cách mua

  • Mua thanh toán chuyển khoản tại Việt Nam: liên hệ 0396.39.36.31
  • Mua trực tiếp trên cổng thanh toán Gumroad bằng thẻ tín dụng hoặc Paypal: Nhấn vào đây

Chủ đầu tư

Trường dạy nghề kỹ thuật Việt Đức, Hà Tĩnh

Đơn vị TVTK

Cty tư vấn ĐTPT&XD - Bộ Công Nghiệp

Chi tiết

Hồ sơ phần cấp thoát nước bao gồm các bản vẽ: phần cấp thoát nước trong nhà (mặt bằng cấp thoát nước chi tiết các tầng, mặt bằng cấp thoát nước chi tiết các khu vệ sinh, sơ đồ không gian cấp thoát nước, các chi tiết), phần cấp thoát nước ngoài nhà (mặt bằng cấp nước ngoài nhà, mặt bằng mạng lưới thoát nước mưa, cắt dọc các tuyển ống thoát nước mưa, mặt bằng mạng lưới thoát nước sinh hoạt, cắt dọc các tuyến ống thoát nước sinh hoạt, cấp thoát nước khu xưởng điện, chi tiết hố thoát nước mưa, chi tiết mương thoát nước mưa, chi tiết hố thăm và các chi tiết khác)

Danh mục bản vẽ AutoCAD

Xem toàn bộ bản vẽ

CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC, VĂN HÓA