Banvecad

Bán bản vẽ CAD ngành kiến trúc xây dựng


Hot-line: 0396 39 36 31

Bản vẽ D115

Lớp sau Đại học, ĐH Tổng hợp HNGiá

60,000 đ

Có 2 cách mua

  • Mua thanh toán chuyển khoản tại Việt Nam: liên hệ 0396.39.36.31
  • Mua trực tiếp trên cổng thanh toán Gumroad bằng thẻ tín dụng hoặc Paypal: Nhấn vào đây

Chủ đầu tư

ĐH Tổng hợp HN

Đơn vị TVTK

Viện khoa học công nghệ xây dựng - Bộ XD

Chi tiết

Hồ sơ phần cấp thoát nước với các bản vẽ: mặt bằng cấp thoát nước các tầng, mặt bằng thoát nước mái, sơ đồ không gian cấp thoát nước,…

Danh mục bản vẽ AutoCAD

Xem toàn bộ bản vẽ

CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC, VĂN HÓA