Banvecad

Bán bản vẽ CAD ngành kiến trúc xây dựng


Hot-line: 0396 39 36 31

Bản vẽ D82

Khu nhà ở học viên, học viện CTQG HCM, phân viện HNGiá

100,000 đ

Có 2 cách mua

  • Mua thanh toán chuyển khoản tại Việt Nam: liên hệ 0396.39.36.31
  • Mua trực tiếp trên cổng thanh toán Gumroad bằng thẻ tín dụng hoặc Paypal: Nhấn vào đây

Chủ đầu tư

Học viện CTQG HCM, phân viện HN

Đơn vị TVTK

Cty tư vấn XDDD VN - Bộ XD

Chi tiết

Khu nhà ở có diện tích 12.5x50m, 03 tầng. Hồ sơ bao gồm các bản vẽ: MB hiện trạng, MB cải tạo, MB móng, chi tiết móng, bể nước mái, chi tiết mái, MB kết cấu mái, MB lanh tô.

Danh mục bản vẽ AutoCAD

Xem toàn bộ bản vẽ

CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC, VĂN HÓA