Banvecad

Bán bản vẽ CAD ngành kiến trúc xây dựng


Hot-line: 0396 39 36 31

Bản vẽ D204

Hạng mục sân vườn, thư viên trung tâm trường ĐH Sư Phạm Hải PhòngGiá

20,000 đ

Có 2 cách mua

  • Mua thanh toán chuyển khoản tại Việt Nam: liên hệ 0396.39.36.31
  • Mua trực tiếp trên cổng thanh toán Gumroad bằng thẻ tín dụng hoặc Paypal: Nhấn vào đây

Chủ đầu tư

Trường ĐH Sư Phạm Hải Phòng

Đơn vị TVTK

Viện NCTK Trường học

Chi tiết

Hồ sơ bao gồm bản vẽ tổng mặt bằng, mặt bằng quy hoạch chi tiết sân vườn và các chi tiết ngoại thất khác

Danh mục bản vẽ AutoCAD

Xem toàn bộ bản vẽ

CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC, VĂN HÓA