Banvecad

Bán bản vẽ CAD ngành kiến trúc xây dựng


Hot-line: 0396 39 36 31

Bản vẽ D60

Cải tạo nội thất khu giảng đường trường ĐH Tổng HợpGiá

100,000 đ

Có 2 cách mua

  • Mua thanh toán chuyển khoản tại Việt Nam: liên hệ 0396.39.36.31
  • Mua trực tiếp trên cổng thanh toán Gumroad bằng thẻ tín dụng hoặc Paypal: Nhấn vào đây

Chủ đầu tư

Trường ĐH Tổng Hợp

Đơn vị TVTK

TT KH&CN Kiến trúc

Chi tiết

Hồ sơ cải tạo nội thất giảng đường trường ĐH Tổng Hợp, bao gồm các file CAD bản vẽ MB, MC và các chi tiết cấu tạo

Danh mục bản vẽ AutoCAD

Xem toàn bộ bản vẽ

CÔNG TRÌNH GIÁO DỤC, VĂN HÓA