Banvecad

Bán bản vẽ CAD ngành kiến trúc xây dựng


Hot-line: 0396 39 36 31

Bản vẽ D150

Nhà sản xuất xí nghiệp may II, công ty sản xuất XNK Bắc HàGiá

60,000 đ

Có 2 cách mua

  • Mua thanh toán chuyển khoản tại Việt Nam: liên hệ 0396.39.36.31
  • Mua trực tiếp trên cổng thanh toán Gumroad bằng thẻ tín dụng hoặc Paypal: Nhấn vào đây

Chủ đầu tư

Công ty sản xuất XNK Bắc Hà

Đơn vị TVTK

Cty tư vấn ĐTPT&XD - Bộ Công Nghiệp

Chi tiết

Hồ sơ phần cấp thoát nước, bao gồm các bản vẽ: mặt bằng cấp thoát nước T1+2, sơ đồ không gian cấp nước cứu hỏa, mặt bằng cấp thoát nước khu wc, sơ đồ không gian cấp thoát nước khu wc, chi tiết hộp cứu hỏa, thống kê chi tiết

Danh mục bản vẽ AutoCAD

Xem toàn bộ bản vẽ

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP