Banvecad

Bán bản vẽ CAD ngành kiến trúc xây dựng


Hot-line: 0396 39 36 31

Bản vẽ D140

Nhà máy linh kiện điện tử Jae Won - A.ShinGiá

100,000 đ

Có 2 cách mua

  • Mua thanh toán chuyển khoản tại Việt Nam: liên hệ 0396.39.36.31
  • Mua trực tiếp trên cổng thanh toán Gumroad bằng thẻ tín dụng hoặc Paypal: Nhấn vào đây

Chủ đầu tư

Nhà máy linh kiện điện tử Jae Won - A.Shin

Đơn vị TVTK

Cty tư vấn ĐTPT&XD - Bộ Công Nghiệp

Chi tiết

Hồ sơ phần cấp thoát nước của các hạng mục: hệ thống cấp nước bên ngoài (MB mạng lưới, cắt dọc tuyến ống, chi tiết), hệ thống thoát nước bên ngoài (MB mạng lưới, cắt dọc tuyến ống, chi tiết), nhà sản xuất chính Jae Won (MB cấp thoát nước, chi tiết wc, cứu hỏa, sơ đồ không gian…), nhà văn phòng và ăn ca Jae Won (MB&MC, sơ đồ không gian cấp thoát nước), nhà sản xuất chính Ashin (MB cấp thoát nước, sơ đồ không gian, chi tiết cứu hỏa, wc), nhà văn phòng và ăn ca Ashin (MB&MC, sơ đồ không gian cấp thoát nước…)

Danh mục bản vẽ AutoCAD

Xem toàn bộ bản vẽ

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP