Banvecad

Bán bản vẽ CAD ngành kiến trúc xây dựng


Hot-line: 0396 39 36 31

Bản vẽ D137

Nhà máy, công ty TNHH Vina-Paontex



Giá

100,000 đ

Có 2 cách mua

  • Mua thanh toán chuyển khoản tại Việt Nam: liên hệ 0396.39.36.31
  • Mua trực tiếp trên cổng thanh toán Gumroad bằng thẻ tín dụng hoặc Paypal: Nhấn vào đây

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Vina-Paontex

Đơn vị TVTK

Cty tư vấn ĐTPT&XD - Bộ Công Nghiệp

Chi tiết

Hồ sơ phần cấp thoát nước của các hạng mục: trạm cấp nước (sơ đồ nguyên lý, mặt bằng mặt cắt công nghệ, chi tiết tháp làm thoáng, MB-MC bể lắng, chi tiết bể khử trùng), hệ thống cấp thoát nước bên ngoài (MB mạng lưới cấp thoát nước bên ngoài, cắt dọc các tuyến ống cấp thoát nước, chi tiết mạng lưới cấp thoát nước bên ngoài, liệt kê chi tiết), xưởng dệt sợi (MB, sơ đồ không gian cấp thoát nước, chi tiết wc, hệ thống cứu hỏa…), nhà văn phòng và ăn ca (MB, sơ đồ không gian cấp thoát nước), nhà để xe, nhà tắm và thay quần áo (MB, sơ đồ không gian...)

Danh mục bản vẽ AutoCAD

Xem toàn bộ bản vẽ

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP