Banvecad

Bán bản vẽ CAD ngành kiến trúc xây dựng


Hot-line: 0396 39 36 31

Bản vẽ D120

Nhà máy, công ty cơ khí và xây lắp công nghiệp, xưởng chế tạo thiết bị đường bộGiá

60,000 đ

Có 2 cách mua

  • Mua thanh toán chuyển khoản tại Việt Nam: liên hệ 0396.39.36.31
  • Mua trực tiếp trên cổng thanh toán Gumroad bằng thẻ tín dụng hoặc Paypal: Nhấn vào đây

Chủ đầu tư

Xưởng chế tạo thiết bị đường bộ

Đơn vị TVTK

Cty tư vấn ĐTPT&XD - Bộ Công Nghiệp

Chi tiết

Hồ sơ cấp và thoát nước ngoài nhà (mặt bằng mạng lưới cấp thoát nước, chi tiết mạng lưới cấp thoát nước, cắt dọc các tuyến ống cấp thoát nước, các chi tiết)

Danh mục bản vẽ AutoCAD

Xem toàn bộ bản vẽ

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP