Banvecad

Bán bản vẽ CAD ngành kiến trúc xây dựng


Hot-line: 0396 39 36 31

Bản vẽ D257

Nhà điều hành, nhà máy điện Ninh BìnhGiá

20,000 đ

Có 2 cách mua

  • Mua thanh toán chuyển khoản tại Việt Nam: liên hệ 0396.39.36.31
  • Mua trực tiếp trên cổng thanh toán Gumroad bằng thẻ tín dụng hoặc Paypal: Nhấn vào đây

Chủ đầu tư

Nhà máy điện Ninh Bình

Đơn vị TVTK

Cty tư vấn kiến trúc đô thị HN UAC

Chi tiết

Bao gồm các bản vẽ mặt bằng chi tiết nhà điều hành

Danh mục bản vẽ AutoCAD

Xem toàn bộ bản vẽ

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP