Banvecad

Bán bản vẽ CAD ngành kiến trúc xây dựng


Hot-line: 0396 39 36 31

Bản vẽ D158

Nhà căng tin công ty Toyota VNGiá

20,000 đ

Có 2 cách mua

  • Mua thanh toán chuyển khoản tại Việt Nam: liên hệ 0396.39.36.31
  • Mua trực tiếp trên cổng thanh toán Gumroad bằng thẻ tín dụng hoặc Paypal: Nhấn vào đây

Chủ đầu tư

Công ty Toyota VN

Đơn vị TVTK

Cty tư vấn ĐTPT&XD - Bộ Công Nghiệp

Chi tiết

Gồm đầy đủ hồ sơ phần cấp thoát nước: mặt bằng cấp thoát nước sinh hoạt, cấp nước cứu hỏa, sơ đồ không gian, chi tiết bể tự hoại và các chi tiết khác, thống kê vật liệu

Danh mục bản vẽ AutoCAD

Xem toàn bộ bản vẽ

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP