Banvecad

Bán bản vẽ CAD ngành kiến trúc xây dựng


Hot-line: 0396 39 36 31

Bản vẽ D123

Khu công nghiệp dệt may, KCN Nhơn Trạch 5, Đồng NaiGiá

100,000 đ

Có 2 cách mua

  • Mua thanh toán chuyển khoản tại Việt Nam: liên hệ 0396.39.36.31
  • Mua trực tiếp trên cổng thanh toán Gumroad bằng thẻ tín dụng hoặc Paypal: Nhấn vào đây

Chủ đầu tư

Tổng công ty dệt may VN

Đơn vị TVTK

Cty tư vấn ĐTPT&XD - Bộ Công Nghiệp

Chi tiết

Bao gồm các bản vẽ: tổng mặt bằng quy hoạch cấp nước, tổng mặt bằng quy hoạch thoát nước mưa, tổng mặt bằng quy hoạch thoát nước sản xuất và sinh hoạt, sơ đồ quy hoạch sử dụng đất

Danh mục bản vẽ AutoCAD

Xem toàn bộ bản vẽ

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP