Banvecad

Bán bản vẽ CAD ngành kiến trúc xây dựng


Hot-line: 0396 39 36 31

Bản vẽ D116

Hạng mục xử lý các tuyến ống cắt ngang tuyến ống tuần hoàn, nhà máy nhiệt điện Phả Lại 2Giá

100,000 đ

Có 2 cách mua

  • Mua thanh toán chuyển khoản tại Việt Nam: liên hệ 0396.39.36.31
  • Mua trực tiếp trên cổng thanh toán Gumroad bằng thẻ tín dụng hoặc Paypal: Nhấn vào đây

Chủ đầu tư

Các tập đoàn Sumitomo, Mitsui, Hyundai, Stone&Webster

Đơn vị TVTK

Hyundai Engineering & Construction Co.,ltd

Chi tiết

Hồ sơ bao gồm các bản vẽ (mỗi bản vẽ gồm phần hiện trạng và biện pháp xử lý): phần đường ống thoát nước công nghiệp D700, đường ống thoát nước D250, đường ống cứu hỏa D200, đường ống cấp nước sạch D150, đường ống thoát nước D200, đường ống cấp nước sạch D100,… và các chi tiết phụ trợ

Danh mục bản vẽ AutoCAD

Xem toàn bộ bản vẽ

CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP