Banvecad

Bán bản vẽ CAD ngành kiến trúc xây dựng


Hot-line: 0396 39 36 31

Bản vẽ D46

QH tổng mặt bằng bệnh viện Lao, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn LaGiá

30,000 đ

Có 2 cách mua

  • Mua thanh toán chuyển khoản tại Việt Nam: liên hệ 0396.39.36.31
  • Mua trực tiếp trên cổng thanh toán Gumroad bằng thẻ tín dụng hoặc Paypal: Nhấn vào đây

Chủ đầu tư

Bệnh viện phòng chống lao, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La

Đơn vị TVTK

Viện KT nhiệt đới - ĐHKTHN

Chi tiết

Bao gồm các bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng bệnh viện Lao huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, và một số chi tiết kỹ thuật liên quan

Danh mục bản vẽ AutoCAD

Xem toàn bộ bản vẽ

CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN, TRẠM XÁ