Banvecad

Bán bản vẽ CAD ngành kiến trúc xây dựng


Hot-line: 0396 39 36 31

Bản vẽ D326

Nhà khám đa khoa bệnh viện Việt TiệpGiá

20,000 đ

Có 2 cách mua

  • Mua thanh toán chuyển khoản tại Việt Nam: liên hệ 0396.39.36.31
  • Mua trực tiếp trên cổng thanh toán Gumroad bằng thẻ tín dụng hoặc Paypal: Nhấn vào đây

Chủ đầu tư

Bệnh viện Việt Tiệp

Đơn vị TVTK

Công ty tư vấn XDDD VN VNCC - Bộ XD

Chi tiết

Hồ sơ thiết kế sơ bộ gồm tổng mặt bằng, các bản vẽ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt triển khai

Danh mục bản vẽ AutoCAD

Xem toàn bộ bản vẽ

CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN, TRẠM XÁ