Banvecad

Bán bản vẽ CAD ngành kiến trúc xây dựng


Hot-line: 0396 39 36 31

Bản vẽ D94

Khoa cấp cứu, chống độc, thận nhân tạo, bệnh viện Bạch MaiGiá

100,000 đ

Có 2 cách mua

  • Mua thanh toán chuyển khoản tại Việt Nam: liên hệ 0396.39.36.31
  • Mua trực tiếp trên cổng thanh toán Gumroad bằng thẻ tín dụng hoặc Paypal: Nhấn vào đây

Chủ đầu tư

BQL dự án bệnh viện Bạch Mai

Đơn vị TVTK

Cty tư vấn XDDD VN - Bộ XD

Chi tiết

Bao gồm các bản vẽ phần điện: mặt bằng điện tầng 1,2,3, sơ đồ phân phối điện, sơ đồ các bảng điện

Danh mục bản vẽ AutoCAD

Xem toàn bộ bản vẽ

CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN, TRẠM XÁ