Banvecad

Bán bản vẽ CAD ngành kiến trúc xây dựng


Hot-line: 0396 39 36 31

Bản vẽ D206

Cải tạo nhà A, viện Y học cổ truyềnGiá

20,000 đ

Có 2 cách mua

  • Mua thanh toán chuyển khoản tại Việt Nam: liên hệ 0396.39.36.31
  • Mua trực tiếp trên cổng thanh toán Gumroad bằng thẻ tín dụng hoặc Paypal: Nhấn vào đây

Chủ đầu tư

Viện Y học cổ truyền

Đơn vị TVTK

N/a

Chi tiết

Hồ sơ thi công với các bản vẽ mặt bằng, mặt cắt cải tạo, mặt bằng thi công, các bản vẽ chi tiết biện pháp phá dỡ, giải pháp thi công, bảng phân kỳ tiến độ thi công chi tiết

Danh mục bản vẽ AutoCAD

Xem toàn bộ bản vẽ

CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN, TRẠM XÁ