Banvecad

Bán bản vẽ CAD ngành kiến trúc xây dựng


Hot-line: 0396 39 36 31

Bản vẽ D346

Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao BằngGiá

300,000 đ

Có 2 cách mua

  • Mua thanh toán chuyển khoản tại Việt Nam: liên hệ 0396.39.36.31
  • Mua trực tiếp trên cổng thanh toán Gumroad bằng thẻ tín dụng hoặc Paypal: Nhấn vào đây

Chủ đầu tư

Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng

Đơn vị TVTK

Văn phòng tư vấn xây dựng - ĐH Kiến trúc HN

Chi tiết

Hồ sơ bao gồm tổng mặt bằng bệnh viện và hồ sơ kiến trúc triển khai (mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, các chi tiết cấu tạo) của các hạng mục công trình trong bệnh viện: Nhà bệnh nhân A, nhà hành chính, nhà sản phụ, nhà khám bệnh đa khoa, nhà bệnh nhân khoa lây, nhà bệnh nhân tâm thần, nhà bệnh nhân C, nhà xác, nhà ăn, nhà bảo vệ, nhà WC công cộng, nhà để xe, khu vực sân vườn và tường rào. Hồ sơ phần điện chiếu sáng cho các hạng mục: nhà hành chính, nhà ăn, nhà bệnh nhân C.

Danh mục bản vẽ AutoCAD

Xem toàn bộ bản vẽ

CÔNG TRÌNH BỆNH VIỆN, TRẠM XÁ